Wednesday, January 14, 2009

Архангай аймаг Түүх соёлын дурсгалт газрууд

1. Жаргалант сум Улиастайн голын хадны зураг
2. Тариат, Өндөр-Улаан сум Суман голын хадны зураг
3. Батцэнгэл сум Хөрөөгийн үзүүрийн хадны зураг
4. Их тамир сум Алтан сандал уулын буган хөшөө
5. Цэцэрлэг хот Арцатын амны буган хөшөө
6. Их тамир сум Баянцагааны хөндийн буган хөшөө
7. Эрдэнэмандал сум Бөмбөгөр уулыг буган хөшөө
8. Өндөр-Улаан сум Жаргалантын буган хөшөө
9. Эрдэнэмандал сум Их жаргалантын дурсгал
10. Өлзийт сум Мөнгөний хөндийн буган хөшөө
11. Хайрхан, Эрдэнэмандал сум Уртын амны буган хөшөө
12. Их тамир сум Хавцлын амны буган хөшөө
13. Хотонт сумын төв Буган хөшөө
14. Цэнхэр сум Хөшөөтийн амны буган хөшөө
15. Эрдэнэмандал сум Хүнүй голын буган хөшөө
16. Их тамир сум Цацын эрэгийн буган хөшөө
17. Цэцэрлэг хот Буган хөшөө
18. Өндөр-Улаан сум Хөшөөтийн амны буган хөшөө
19. Батцэнгэл сум Чулуут, Тээлийн голын буган хөшөө
20. Их тамир сум Шивэртийн амны буган хөшөөт
21. Тариат сум Баян цагааны хүн чулуу
22. Хотонт сумын төв Дадгын өвөлжөөний хүн чулуу
23. Хайрхан сум Хүн чулуу
24. Тариат сум Эмээл толгойн хүн чулуу
25. Хайрхан сум Алтан сандал уулын булш
26. Хайрхан сум Гол модны хүннүгийн булш
27. Хайрхан сум Дэлэн толгойн монгол булш
28. Батцэнгэл сум Наймаа толгойн хүннү булш
29. Хайрхан сум Солби уулын хүннү булш
30. Хашаат сум Хана уулын хиргисүүр
31. Батцэнгэл сум Худгийн толгойн хүннү булш
32. Хашаат сум Хутаг уулын хиргисүүр
33. Хотонт сум Дойтын толгойын туйр
34. Хотонт сум Хар балгас
35. Эрдэнэмандал сум Хар хул хааны балгас
36. Хашаат сум Билгэ хааны цогцолбор дурсгал
37. Аймгийн музей Бугатын дурсгал
38. Эрдэнэмандал сум Их Хануй уулын түрэг бичээс
39. Хашаат сум Кул-Тегиний гэрэлт хөшөө, мөн хөшөөны мэлхий чулууны түрэг бичээс болон Кул-Тегиний цогцолбор дурсгал
40. Хашаат сум Билгэ хаанд зориулсан гэрэлт хөшөөний Түрэг бичээс
41. Их тамир сум Тайхар чулуу
42. Хашаат сум Хар балгасны нэг хоёрдугаар бичээс
43. Аймгийн төв Заяын хүрээ

No comments: