Monday, March 2, 2009

Архангай аймаг дахь рашаан, сувилал

адат,
Yүрдийн тохой,
Хануй,
Мухар хужирт,
Ноён хангай,
Цэнхэрийн халуун ус,
Шивэрт,
Улаан эрэг,
Бор тал,
Бэлхи,
Гилаан,
Чулуутын халуун ус,
Цагаан сүм,
Ангархай,
Ороох,
Бор бургаст,
Бумбат,
Хан-Өндөр,
Шивэрт зэрэг нэр цуу нь олонд түгсэн 50 гаруй халуун хүйтэн рашаан, рашаан төст булаг шанд бий.

No comments: